CLIC City Logistics Innovation Campus

Innovatiecentrum en complete campus in één

Wat is CLIC?

De City Logistics Innovation Campus is een volledig operationele stadslogistieke hub, een innovatiecentrum en een complete campus in één. CLIC is een ecosysteem voor partijen die de stadslogistiek van morgen ontwikkelen. Partijen die ergens een plekje hebben in de stadslogistieke keten of anderszins bij innovatie in stadslogistiek betrokken zijn. Alles wat deze innovatieve partijen zoeken, vinden ze op CLIC.

Wat doet CLIC?

CLIC zorgt ervoor dat de gevestigde bedrijven zich kunnen focussen op waar ze goed in zijn: innovatie. Dat doet CLIC door die bedrijven optimaal te faciliteren. CLIC biedt straks bijvoorbeeld shared services, zoals laadfaciliteiten, beveiliging, catering, extended stay of parkmanagement, maar ook een kennisloket, vergaderfaciliteiten of zelfs een gedeelde vloot elektrische voertuigen. Er kan heel veel en als er vraag naar is, zal CLIC het bewerkstelligen.

Uitdagingen

 • Zero emissie

  Steden bevoorraden met minder vervuiling, minder bewegingen en minder lawaai.

 • Kwaliteit in steden

  Duurzame stadslogistiek leidt tot meer kwaliteit in de steden (meer groen, minder verkeer, meer gezondheid).

 • Meer en betere woonomgeving

  Als er minder ruimte nodig is voor infrastructuur komt er meer ruimte voor woningen in de steden.

 • Precies op maat

  Middels slimme stadslogistiek krijgt de consument precies geleverd op het moment en de manier waarop hij/zij het wil.

 • Slimmer (ver)pakken

  Innovatie in verpakken of combineren van stromen leidt tot minder loze ruimte in de voertuigen, minder bewegingen en minder afval.

 • Groei met kwaliteit

  Komende jaren gaat de groei van online shopping – pakketten, maar ook food services – niet ten koste van leefkwaliteit.

Betere leefkwaliteit

De Nederlandse logistiek staat voor een enorme uitdaging. Wegen raken verstopt, de planeet overbelast en de leefbaarheid in steden staat onder druk. In 2025 worden in circa 30 grotere steden in Nederland emissievrije zones ingevoerd. Dit vraagt om efficiënte, duurzame oplossingen, afkomstig uit het bedrijfsleven, het onderwijs en de logistiek. Minder uitstoot, minder bewegingen en meer rust en stilte moeten de kwaliteit van leven in de stad verbeteren. Sneller geleverd, waar en wanneer je wilt, op de duurzame manier die je prefereert en liefst ook nog goedkoper: het is mogelijk.

Hoe lossen we dat op?

Ophalen, doorvoeren en leveren: het moet slimmer, sneller, beter en goedkoper. Dat gaat niet vanzelf en geen enkele partij kan dat alleen. Talenten uit verschillende sectoren moeten hun knappe koppen bij elkaar steken om sneller te innoveren. Ondernemers moeten nieuwe oplossingen durven proberen. Zo maken ze nieuwe vormen van regelgeving mogelijk voor overheden. Zo gaan we deze uitdaging samen aan. Nederland is hard op weg koploper te worden in duurzame stadslogistiek en kan zich met dit nieuwe exportproduct wereldwijd positioneren.

Schema_CLIC

Voor wie is CLIC?

CLIC is voor iedereen die de leefbaarheid in steden wil verbeteren en daar een zinvolle bijdrage aan kan leveren. Iedereen die wil innoveren op het gebied van stadslogistiek is welkom om zich op CLIC te vestigen. Het grote bedrijf en de onbekende start-up komen hier samen om creativiteit en ervaring te delen en in aanraking te komen met die andere organisatie die de missende schakel was. Bedrijven uit bijvoorbeeld de sectoren automotive, energie, ICT, logistiek, food en vele andere sectoren krijgen en geven op CLIC wat ze nodig hebben om verder te komen. Kennisinstellingen kunnen kennis delen en meer kennis opdoen in innovatieve projecten met Nederlandse en internationale bedrijven. Voor de Metropoolregio vormt CLIC een hoogwaardige plek voor de ontwikkeling van werkgelegenheid, kennis en bedrijvigheid.

Flexibel faciliteren

CLIC faciliteert flexibele samenwerking voor innovatie. Stadslogistiek is veel meer dan alleen een hub waar goederen in monostromen van en naar bedrijven of consumenten worden geleid. De groei van online bestellen neemt nog steeds toe, afnemers stellen hoge eisen aan levering, trends en regelgeving volgen elkaar in hoog tempo op. En zo is er nog veel meer dat de wereld van stadslogistiek constant en heel snel doet veranderen. CLIC beseft dat het haar ecosysteem van partijen dus snel en heel flexibel moet kunnen blijven faciliteren. Van logistieke hubs die kunnen meegroeien met de behoefte of die aangepast kunnen worden om stromen te combineren tot services die uitsluitend ten tijde van een specifiek project nodig zijn. CLIC is continu bezig om de permanent veranderende vraag van zijn bewoners te faciliteren. CLIC neemt de randzaken op zich, zodat de bewoners zich kunnen focussen op innovatie.

De locatie

CLIC is gevestigd op bedrijventerrein Lijndenhof, een unieke locatie met ruim 120.000 m2 aan bedrijfsruimte en alle mogelijke faciliteiten, in het hart van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Direct verbonden met de A9 en S106 is CLIC de ideale toegangspoort tot de MRA. Schiphol en Amsterdam zijn direct bereikbaar en Amstelveen, Hoofddorp en Haarlem liggen om de hoek.

Volledige innovatiecyclus

CLIC is ingericht om als goede voedingsbodem te fungeren: van briljant idee tot uitgeprobeerd proof of concept tot volledig operationele oplossing die vervolgens op andere locaties kan worden toegepast en verder worden opgeschaald. Echte innovatie vindt namelijk pas plaats als het originele idee ook daadwerkelijk kan worden toegepast.

Optimale omstandigheden

Iedere fase heeft specifieke randvoorwaarden waarmee je succes kunt borgen. Van een gemeenschappelijke brainstormruimte voor een idee tot een bedrijfsruimte waarin je een proof of conceptmodel produceert. Van een gezamenlijke logistieke ruimte om dat model kleinschalig uit te proberen, tot een volledig operationele hub waar je opschaalt naar de afhandeling van dagelijkse stromen. Op CLIC werken denkers samen met doeners. Op CLIC vind je uit, probeer je uit en rol je uit. Om het vervolgens grootschalig elders te implementeren. Het zijn dan ook de projecten en operaties van de bedrijven, overheden en kennisinstellingen die CLIC inhoud geven, terwijl CLIC zorgt voor de optimale omstandigheden en een vruchtbaar ecosysteem

CLIC nu en straks

De campus met alle bijbehorende faciliteiten is op dit moment in ontwikkeling en krijgt gestaag vorm. CLIC stelt hiermee het bedrijfsleven, het onderwijs en de overheid samen in staat om met duurzame, geoptimaliseerde stadslogistiek de leefbaarheid in de stad te verbeteren. Geïnspireerd geraakt? Doe mee.

Geïnteresseerd?
Ben altijd als eerste op de hoogte van de laatste ontwikkelingen van CLIC en schrijf in op onze nieuwsbrief