CLIC De verduurzaming van het goederen- en dienstenvervoer vergt aanhoudende investeringen, bleek afgelopen maand uit onderzoek.

Meer investeringen nodig voor duurzame logistiek

De verduurzaming van het goederen- en dienstenvervoer vergt aanhoudende investeringen, bleek afgelopen maand uit onderzoek. En de wil om te investeren is er voor een deel ook, bleek tevens uit nieuws uit de wereld van de (stads)logistiek. Ondertussen werden bij de klimaattop in Glasgow bescheiden nieuwe doelen gesteld, waaronder een deadline om alle nieuwe vrachtwagens emissievrij te maken.

Het emissievrij maken van het vrachtvervoer in Nederland vergt meer investeringen vanuit de overheid, concludeert onderzoeksbureau Panteia in een rapport. Het duurzaamheidsplatform Pitane meldt dat er in 2030 te weinig elektrische vrachtwagens zijn om de Nederlandse steden te kunnen bevoorraden als er geen tijdig en adequaat subsidie- en investeringsprogramma komt voor laadinfrastructuur voor elektrische vrachtwagens. Van de 12.000 elektrische vrachtwagens die daar in 2030 voor nodig zijn volgens Panteia, zijn er nu nog geen 250.

Om ondernemers te stimuleren om niet pas op het laatste moment over te stappen op de duurdere elektrische trucks is naast een subsidieregeling voor 40 procent van de meerkosten, een verhoging van het investeringsbudget van 1,1 miljard euro nodig. Voor onder meer emissievrije bouwlogistiek besloot het demissionaire kabinet deze maand 50 miljoen euro extra uit te trekken, aldus de Rijksoverheid. Daarmee wordt een kennis- en innovatieprogramma opgezet dat moet bijdragen aan de zogeheten routekaart Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB). Het programma wordt mede vormgegeven door Topsector Logistiek.

Succesfactoren en stappenplan

Dat ondersteuningsplatform, in het leven geroepen toen de Rijksoverheid de logistieke branche tot een van ’s lands negen topsectoren uitriep, publiceerde afgelopen maand een inventarisatie van de succesfactoren van stadshubs. Volgens Topsector Logistiek is het zorgelijk dat zero-emissiezones zijn vastgelegd in beleid, maar dat de consequenties voor de logistiek nog minimaal zijn overdacht. Ook dreigt de focus op het emissievrij maken van de stadslogistiek ervoor te zorgen dat bijvoorbeeld het realiseren van minder voertuigbewegingen, geluid en ruimtegebruik ondersneeuwt. De sector verlangt van lokale overheden een goede planvorming en beleid rondom duurzame logistiek en logistieke hubs.

Overheden kunnen kun kennisachterstand ten opzichte van marktpartijen verkleinen als er meer aandacht gaat naar kennisuitwisseling. Ook moet er geïnvesteerd worden in structurele capaciteit en kennis bij lokale overheden om logistieke plannen te kunnen uitvoeren. Een landelijke visie en het delen van schaalbare oplossingen moeten helpen voorkomen dat stadshubs te laat worden gerealiseerd.

Onderzoekers van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) stelden in het samenwerkingsproject Cilolab een twaalfstappenplan samen om de stadsdistributie te verduurzamen, meldt Logistiek. Met dat plan kunnen grote organisaties zoals gemeenten, kantoren en zorginstellingen hun bevoorrading duurzamer maken. In grote lijnen wordt aangeraden om beleid te maken, onderzoek uit te (laten) voeren, bewustwording te creëren en de inkoopkracht effectief te benutten.

Vrachtwagens in 2040 emissievrij

Van microniveau naar macroniveau: hoewel bij de klimaattop in Glasgow een afgezwakte eindverklaring werd aangenomen, is er onder meer een kleine winst geboekt doordat een coalitie van bereidwillige landen en bedrijven heeft besloten dat in 2040 alle nieuwe vrachtwagens emissievrij moeten zijn. Onder die landen is ook Nederland, meldt TTM. Doel van de coalition of the willing is om bij te dragen aan de doelstelling om de CO2-uitstoot door vrachtwagens en bussen in 2050 wereldwijd naar nul te krijgen. Het zware verkeer zorgt nu nog voor ruim een derde van de uitstoot van broeikasgassen door het verkeer wereldwijd en zo’n 70 procent van de stikstofuitstoot.

“Deze overeenkomst is een mooi begin”, aldus staatssecretaris Steven Weyenberg (Infrastructuur en Waterstaat, D66). “Nederland is ambitieus. Wij hebben in het klimaatakkoord al afgesproken al het wegverkeer in 2050 schoon te willen hebben. Het is belangrijk om daar samen met andere landen voor te gaan, zodat de markt zich sneller gaat ontwikkelen.” Dat de Nederlandse ambities vruchten afwerpen, bleek afgelopen maand uit onderzoek door RAI Vereniging en Bovag. Dat wees uit dat de fijnstof- en stikstofuitstoot van het wegtransport in Nederland sinds 2010 zeer fors zijn afgenomen. Zo daalde de stikstofuitstoot van vrachtwagens met maar liefst 52,2 procent, aldus Logistiek. De fijnstofuitstoot van trucks daalde zelfs met 78,6 procent. Ook personenauto’s werden stukken schoner met maar liefst 11,3 procent minder stikstofuitstoot en 81,3 procent minder fijnstof dat de lucht inging.

Geïnteresseerd?
Ben altijd als eerste op de hoogte van de laatste ontwikkelingen van CLIC en schrijf in op onze nieuwsbrief