CLIC De Europese Commissie (EC) wil een stelsel van verhandelbare emissierechten voor het wegtransport invoeren. Dat maakte eurocommissaris Frans Timmermans medio juli bekend.

‘Fit for 55’: CLIC komt als geroepen

De Europese Commissie (EC) wil een stelsel van verhandelbare emissierechten voor het wegtransport invoeren. Dat maakte eurocommissaris Frans Timmermans medio juli bekend. De maatregel is onderdeel van het Fit-for-55-pakket van de EC, waarover de NOS concludeerde dat iedereen de gevolgen van de plannen merkt als die ook in wetgeving worden omgezet. De Brusselse beleidsplannen tonen aan dat de innovaties bij de City Logistics Innovation Campus (CLIC) als geroepen komen.

.

The polluter pays, de vervuiler betaalt. Het belangrijkste principe van het Fit-for-55-pakket, met als doel de uitstoot in de komende negen jaar met 55 procent terug te brengen ten opzichte van 1990, is een beproefd antwoord op wat economen “externaliteiten” noemen.

Dat zijn kosten of schades die bijvoorbeeld door de maatschappij of de natuur worden geleden als onbedoeld resultaat van schadelijke bijeffecten van een economische activiteit, bijvoorbeeld vervuiling door vrachtverkeer. De rekening van de schade wordt bij de veroorzaker neergelegd. Een emissierechtenstelsel voor het wegtransport moet zo de uitstoot van kooldioxide door de logistieke sector gaan ontmoedigen en, waar dat niet mogelijk is, voor de middelen zorgen om de schadelijke effecten van de uitstoot te verzachten.

.

Het demissionaire kabinet wil bij monde van staatssecretaris Dilan Yesilgöz (Economische Zaken en Klimaat, VVD) nog niet inhoudelijk reageren op de plannen. Wellicht wil het kabinet zijn onderhandelingspositie niet weggeven voordat de EU-lidstaten in september in gesprek gaan over de uitwerking van de klimaatplannen. Ondernemersbelangenverenigingen VNO-NCW en MKB Nederland verheugden zich op een ’gelijker speelveld’ als gevolg van een Europese aanpak.

Logistieksector kritisch

Vanuit de logistieksector klinkt een kritischer geluid over de plannen van Timmermans. Een stelsel van verhandelbare emissierechten voor het wegtransport, zo beredeneerde brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland (TLN), zorgt voor een onredelijke lastenverzwaring voor de sector, die reeds heffingen betaalt over het vervoerde gewicht en de emissieklassen van de voertuigen.

‘De vervuiler betaalt’ is een prima principe, klinkt het vanuit het TLN-kantoor in Zoetermeer, maar een dubbele rekening neerleggen bij logistieke bedrijven is oneerlijk. TLN plaatst daarnaast de kanttekening dat andere logistiekmodaliteiten dan het wegtransport mogelijk een concurrentievoordeel krijgen als de plannen worden uitgevoerd. Het gelijkere Europese speelveld waarvan VNO-NCW spreekt, raakt volgens TLN juist alleen maar verder uit zicht met de plannen. Lidstaten krijgen volgens de brancheorganisatie nog te veel te zeggen over de invulling waardoor oneerlijke concurrentie kan worden vergroot.

Fair game

TLN en de Europese evenknieën van de belangenbehartiger gaan de komende weken in hun hoofdsteden lobbyen om ervoor te zorgen dat de soep in september minder heet word gegeten dan hoe Timmermans ‘m op 14 juli opdiende. Hoe het eindresultaat ook wordt; de voorstellen van de EC demonstreren dat de wegtransportsector als fair game wordt gezien in Brussel en dat Commissie inschat dat die opvatting in zekere mate door de lidstaten wordt gedeeld.

Duurzame innovatie in de logistiek blijkt daarmee maar weer van kritiek belang te zijn voor de sector en zijn imago. Aangezien problemen voor en door de logistiek in stedelijke gebieden het zichtbaarst zijn, en steden en gemeenten in toenemende mate de belangrijkste decision makers worden voor de sector, komt een initiatief als de CLIC daarmee als geroepen. Het interview met TSN Groen-topman en co-creator Andries Vlot, ook onderdeel van deze nieuwsbrief, is daarvan een sprekend voorbeeld. De vloot van Vlot bestaat reeds uit 60 elektrische voertuigen. Eén van zijn 42 klanten bespaart door TSN Groen al 1,7 miljoen ton CO2-uitstoot per jaar. Vlot ziet veel baat in de samenwerking binnen CLIC, ook die met concurrenten. Hij zal met zekerheid blij zijn met zijn innovatiedrift als het emissierechtenstelsel van Timmermans werkelijkheid wordt. Wie niet vervuilt, hoeft immers ook niet te betalen.

Geïnteresseerd?
Ben altijd als eerste op de hoogte van de laatste ontwikkelingen van CLIC en schrijf in op onze nieuwsbrief