CLIC De ‘campuskracht’ van CLIC: Maatwerk dat meebeweegt

Emissievrije stadslogistiek kan rekenen op steun Rutte IV

De uitstootvrije stadslogistiek krijgt in de komende jaren een krachtige extra impuls. Het nieuwe kabinet is van plan om de portemonnee te trekken om de realisatie van uitstootvrije steden in 2025 mogelijk te maken. Voor het eerst in de geschiedenis wordt het onderwerp stadslogistiek ook genoemd in een regeerakkoord. Vlak voor de kerst was er dan eindelijk witte rook na maanden kabinetsonderhandelingen.

De plannen van de nieuwe regeringsploeg, die op 10 januari op het bordes van paleis Noordeinde stond, zijn uiteengezet in het regeerakkoord Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst. “We blijven investeren in schone mobiliteit vanwege het klimaat, maar ook voor de verbetering van de luchtkwaliteit in steden”, valt daarin te lezen op pagina 9. “Elektrisch vervoer wordt gestimuleerd; ook de tweedehandsmarkt. (…) Ook duurzame stadslogistiek en vrachtverkeer krijgen ondersteuning. De uitrol van laadinfrastructuur wordt versneld.” Hoewel nog niet duidelijk is hoe omvangrijk de ondersteuning voor duurzame stadslogistiek en vrachtverkeer zal worden, kan het bovenstaande citaat als een goede voorbode gezien worden. The proof of the pudding krijgen we op de derde dinsdag van september.

Brancheverenging Transport en Logistiek Nederland (TLN) plaatste in een reactie op het regeerakkoord dan ook “vraagtekens bij de financiële vertaling” van het grote belang dat het kabinet zegt te stellen in de logistieke sector. “Er is veel onduidelijkheid over de benodigde investeringen om knelpunten op de weg op te lossen en de logistieke sector te verduurzamen”, aldus TLN-voorzitter Elisabeth Post. Wel is zij blij met de kabinetsambitie om snel meer private en publieke laadpunten te realiseren, volgens haar essentieel voor het slagen van emissievrije stadslogistiek vanaf 2025. Als kanttekening daarbij zette ze daarbij wel dat het probleem van de netcongestie moet worden opgelost. “Het verzwaren van het elektriciteitsnet is een randvoorwaarde voor de energietransitie en het behalen van de klimaatdoelen”, aldus Post.

Dat een extra steuntje in de rug voor emissievrij vrachtverkeer in elk geval geen kwaad kan, werd afgelopen maand weer des te duidelijker uit de gedaalde verkoopcijfers voor emissievrije vrachtwagens, waar Logistiek over schreef. Het aantal verkochte vrachtwagens zonder verbrandingsmotor halveerde in het afgelopen jaar, van 487 naar 264. Ondernemers zouden massaal wachten tot er aankoopsubsidies komen. Die is er al wel voor elektrische bestelwagens, waarvan er afgelopen jaar juist fors meer werden verkocht. Het totale aantal dat in Nederland rondrijdt, verdubbelde bijna in 2021, naar 3.177 stuks. Hoewel voor de aanschaf van vrachtwagens vanaf medio dit jaar ook een subsidieprogramma van kracht is benadrukten de RAI Vereniging en Bovag eerder al dat er meer nodig is. Niet in de laatste plaats in termen van laadinfrastructuur.

Dat het subsidiëringsprogramma voor de aankoop van elektrische vrachtwagens vanaf 1 juni van start gaat, werd op de valreep van het afgelopen jaar gemeld door TTM. Dat verwijst naar een kamerbrief van Steven van Weyenberg, toen nog demissionair staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. Het programma Aanschafsubsidie Zero-Emissie Trucks (AanZET) loopt tot 2030, met dit jaar een pot van 13,5 miljoen euro. De regering verwacht dat dat genoeg is voor de geschatte 300 aanvragen. Om te verzekeren dat de aanleg van een laadinfrastructuur in de pas loopt met de aanschaf van de elektrische vrachtwagens is binnen de Nationale Agenda Laadinfrastructuur een werkgroep logistiek in het leven geroepen, aldus Van Weyenberg.

De Europese Commissie (EC) lichtte afgelopen maand het nieuwe European Urban Mobility Framework toe, een beleidskader meer vernieuwende en duurzamere mobiliteit in steden. Dat moet onder meer faciliteren dat de 424 grootste steden in de Europese Unie met een Sustainable Urban Mobility Plan (SUMP) komen. Daarvan zijn er volgens de EC al meer dan duizend. Het effectiever maken van duurzame stadslogistiek door plannen daarvoor te integreren in SUMPs is een van de speerpunten van het nieuwe Brusselse beleidskader.

In Europees kader is de gemeente Groningen eind december van start gegaan met het duurzaamheidsproject ULaaDS (Urban Logistics as an on-Demand Service), meldt de Groninger Internet Courant (GIC). Om uit te zoeken hoe emissievrije zones in 2025 het beste kunnen worden gerealiseerd is er zowel een testtraject opgezet met pakketkluizen waar winkeliers pakketten kunnen ophalen en wegbrengen, als met een deelplatform voor EV’s, LEV’s en een binnenstadservice voor inkomende en uitgaande goederen.

Geïnteresseerd?
Ben altijd als eerste op de hoogte van de laatste ontwikkelingen van CLIC en schrijf in op onze nieuwsbrief