CLIC Nieuwe Fase

CLIC gaat belangrijke rol spelen in transitie naar duurzamere stadslogistiek

Wegopbrekingen, sneeuwval of files waarin de chauffeur van het transport onverwacht in verzeild raakt. Heel vervelend, want zo komen producten te laat aan bij de klant. Als verlader of retailer wil je grip houden op de prestaties van het transport. Maar hoe dan? Met het digitale interactieve supply-chain platform van Simacan kan de gehele keten met behulp van real-time data sneller en efficiënter anticiperen op onverwachte situaties. René Bruijne van Simacan ziet voor CLIC een belangrijke rol weggelegd in de transitie naar duurzamere stadslogistiek.

Transportmanagers van de verlader

Transportmanagers van de verlader (bedrijf dat producten laat transporteren) kunnen via het platform razendsnel schakelen met andere partners in de keten (de chauffeur, de transporteur, de ontvanger van de goederen zoals een winkel, hub of particuliere klant) om te laten weten dat bijvoorbeeld de geschatte aankomsttijd wordt aangepast of dat de last-mile route wordt aangepast vanwege een wegopbreking- of versperring. Iedere partner in de supply chain krijgt daar een melding van, zodat iedereen weet waar hij aan toe is en in de tussentijd andere nuttige dingen kan doen.

“Simacan monitort real-time de volledige executie van het transport. De gebruiker(s) van het platform kunnen die operatie bijstellen als onverwachte situaties daarom vragen. Daardoor verbeteren we de transportprestaties en vinden we de snelste, veiligste en meest nauwkeurige route om volle winkelschappen en tevreden klanten te garanderen”, licht René Bruijne, directeur business development van Simacan de meerwaarde van het platform toe.

Uitdagingen stadslogistiek

De (binnen)stadslogistiek staat voor geweldige uitdagingen. Het transport moet gestroomlijnder, schoner, veiliger en efficiënter om milieuoverlast en congestie zoveel mogelijk te vermijden. De City Logistics Innovation Campus (CLIC) is een eco-systeem die de stadslogistiek van morgen ontwikkelt om bovengenoemde doelen te realiseren. Bruijne: “De duurzaamheidsopgave waar we voor staan is enorm en de tijd die we nog hebben om het tij te keren is erg kort. Logistieke ontkoppelpunten (hubs) zullen in die transitie een belangrijke rol spelen. Daarom het is goed dat dit soort initiatieven van de grond komen, zoals CLIC. Laten we wat dat betreft zo snel mogelijk starten.”

Daar kan Simacan wat Bruijne betreft een actieve rol in spelen. Voor het goed functioneren van een operationele stadslogistieke hub zoals CLIC is de afstemming tussen de inkomende (inbound) en uitgaande goederen (outbound) cruciaal. “Een open platform zoals die van ons maakt het mogelijk om die operatie te kunnen monitoren via de door ons ontwikkelde Control Tower en waar nodig bij te sturen. Het gebruik van dergelijke instrumenten zijn wat ons betreft een noodzaak, gezien de complexere regelgeving voor de stadslogistiek, zoals zero emissie, voorkeursroutes, slimme stoplichten en dergelijke.”


Grote steden zoals Amsterdam stellen al vanaf 2025 emissievrije zones in voor alle transport en maatregelen zoals vaste venstertijden voor vrachtverkeer zijn al genomen. Desondanks is het in veel (middel)grote binnensteden veel te druk met een wirwar van bestelbussen en mini-vrachtwagens die de particuliere en zakelijke klant moeten beleveren. Daardoor loopt het verkeer in met name de binnensteden regelmatig vast, met alle milieuschade (teveel uitstoot van CO2, stikstof en fijnstof), lawaai en onnodige voertuigbewegingen van dien. Deze congestie schaadt uiteindelijk ook verladers, pakketbezorgers, hubs en transporteurs die verantwoordelijk zijn voor een goed functionerend transport.

In 2013 kreeg Simacan het verzoek van een supermarkt een kardinaal probleem op te lossen: transporten kwamen regelmatig te laat aan bij winkels door allerlei vertragingen onderweg. De transportmanager had te weinig inzicht in die operatie om tijdig te anticiperen. “Je moet je voorstellen dat deze supermarktketen gemiddeld 2x per dag 1100 winkels beleverde. Dan wil je graag real-time weten waar de vrachtwagens en bestelwagens zich bevinden, hoe lang ze nog onderweg zijn en wanneer ze op de eindbestemming gaan aankomen. Dankzij het feit dat ieder betrokken partij bij het transport van het platform inzicht heeft in de dezelfde, meest actuele informatie voorkom je allerlei belletjes en mailtjes”, legt Bruijne uit.

ANWB Verkeersinformatie

Door de vraag van dit supermarktconcern begon het softwarebedrijf sinds 2013 met de ontwikkeling van het interactieve dataplatform voor retailers en de transportmarkt. Het bedrijf beschikt over een schat aan allerlei geografische, verkeer- en weerdata. “We zijn ooit begonnen als leverancier van data voor de ANWB verkeersinformatie”, vertelt Bruijne. “Van onze bronnen krijgen we diverse data waarmee we verkeerssituaties kunnen voorspellen. Voorbeeld: stel dat een chauffeur van een last-mile transport zijn venstertijd niet dreigt te halen door een wegopbreking, dan communiceert de fleetmanager via het platform met de chauffeur op de boordcomputer. De rit wordt overruled en het platform stuurt een alternatieve route waarvan de venstertijd wel haalbaar is. Ook zijn we in staat om bijvoorbeeld onderweg boodschappen over te hevelen naar een ander busje als deze wel de leveringstijd kan halen. Zeker bij home-delivery operaties is het van cruciaal belang om snel te anticiperen op niet geplande gebeurtenissen en verkeerssituaties in de binnenstad die voor vertragingen zorgen.”

Niet alleen de verkeersvertragingen worden real-time gemonitord. Ook de intelligente kruisbestuiving tussen boordcomputer en verkeer- en sensordata valt op in het platform van Simacan. Via een praktijkvoorbeeld geeft Bruijne aan hoe zinvol dat is bij de inzet van hybrid of full-electric voertuigen in emissievrije zones. “Stel: het is koud weer en een elektrisch bestelbusje bezorgt vanuit de hub een home-delivery aan een klant in de binnenstad. We weten dat de batterij onder die weersomstandigheden eerder leeg raakt, zeker als een chauffeur daarbij het gaspedaal ook nog eens flink intrapt. Een verlader wil dan graag weten of het transport onder zulke condities haalbaar is en het afgesproken aflevertijdstip wel gehaald gaat worden. In de toekomst geeft het platform een melding over het real-time energieverbruik van het elektrisch bestelbusje en of er nog genoeg vermogen ‘in de tank’ zit. Ook laten we zien waar laadpunten zijn om eventueel bij te laden en/of welke nog onbezet zijn. We zijn continue bezig om de data fijnmaziger te maken.”

Digitale voorkeursroutes

Om het transport optimaal te managen, heeft Simacan data nodig van externe bronnen. Zo heeft het softwarebedrijf veelvuldig contact met gemeenten. Van hen wil Simacan graag weten waar de milieu- en emissievrije zones in de binnenstad zijn gesitueerd en waar welke actuele wegwerkzaamheden worden uitgevoerd. “Niet alle steden hebben digitale voorkeursroutes voor de zakelijke logistiek ingesteld. Dit soort data is echter belangrijk voor ons om het platform goed te laten functioneren. In samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verbeteren we de beschikbaarheid en de kwaliteit van dit soort digitale verkeersdata”, aldus René Bruijne.

Simacan ziet voor de logistieke en transportsector voldoende potentie om het platform nog fijnmaziger en intelligenter te maken met behulp van algoritmes. “Zeker in de stadslogistiek kun je wat ons betreft niet zonder real-time monitoring van je transporten, zodat je snel en effectief kunt ingrijpen. Daar wordt iedere betrokken partij in de supply chain blij van en is ook nog eens goed voor de leefbaarheid van de stad”, besluit Bruijne.

Geïnteresseerd?
Ben altijd als eerste op de hoogte van de laatste ontwikkelingen van CLIC en schrijf in op onze nieuwsbrief