CLIC ´2021 was het jaar van de visie, 2022 wordt het jaar van het bewijs´

´2021 was het jaar van de visie, 2022 wordt het jaar van het bewijs´

In het afgelopen jaar is het concept van CLIC uitgekristalliseerd in een heldere visie die aanstekelijk is gebleken. Dit jaar wordt de campus gebouwd en zullen steeds meer bedrijven zich rondom CLIC verenigen. “Ik ben eind dit jaar tevreden als alles klaar is voor het moment dat de deuren opengaan”, aldus CLIC-projectleider Robert Kreeft, die terugkijkt op 2021 en vooruitblikt op komend jaar.

Logistieke vastgoedoplossingen van de toekomst ontwikkelen. Dat is het missiestatement van logistiek vastgoedontwikkelaar Intospace, die dit jaar werd opgericht met de verzelfstandiging van de activiteiten van Somerset Capital Partners in het logistiek vastgoed. Met innovatieve formules voor gebouwen en bedrijfsterreinen biedt Intospace geïntegreerde oplossingen voor uitdagingen voor de logistieke sector van vandaag de dag: de overstap naar hernieuwbare energiebronnen, veranderend consumentengedrag, de invoering van emissievrije zones in steden, krapte op de arbeidsmarkt, de ongekende technologische vooruitgang en hogere standaarden rond circulariteit. De City Logistics Innovation Campus (CLIC), een project van Intospace dat zich specifiek richt op stadslogistiek, past naadloos in die filosofie. CLIC is de kraamkamer voor innovatieve cityports waar de stadslogistiek van de toekomst gestalte krijgt. Waar uitdagingen als last-mile delivery, energietransitie, verduurzaming en het slimmer maken van onze stadslogistiek integraal worden aangepakt en waar innovatie wordt gedeeld. Kreeft kan er bevlogen over vertellen en dat is wat hij in het afgelopen jaar keer op keer met allerlei stakeholders heeft gedaan. Met co-creators, met lokale overheden, met aspirant-huurders.

Gemeenschappelijke visie

Het overbrengen van het idee van CLIC is voor Kreeft achteraf gezien dan ook dé grote uitdaging van 2021 geweest, blikt hij terug. “Als iemand naar de luchtfoto van de locatie van CLIC kijkt, ziet hij het lege, oude tracé van de A9 en een groen weiland. Maar ik zie iets heel anders: namelijk de fundamenten van een nieuw stadslogistiek concept”, aldus Kreeft. “Wat CLIC écht is – en wat je zelfs niet op de mooie artist impressions ziet – is de open innovatie die er gaat plaatsvinden en de uiteindelijke positieve impact daarvan op de stadslogistiek in de metropoolregio. Het is mooi om te zien dat steeds meer mensen datzelfde gaan zien. Van het team dat er aan werkt, nieuwe partners, maar ook de gemeente en potentiële klanten die geloven in het concept. Zo ontstaat een gemeenschappelijke visie die je alleen samen succesvol kunt realiseren. Deze co-creatie vormt een belangrijke onderdeel van CLIC.”

Juiste balans

Een van de partijen die afgelopen jaar partner is geworden voor het verwezenlijken van de innovatieve ambities op het gebied van de duurzame energievoorziening, is de energie-gigant E.ON Group. Essent Energy Infrastructure Solutions, een dochter van E.ON, haakte afgelopen jaar aan bij het project voor de levering van de state of the art infrastructuur voor de opwekking, opslag en verdeling van duurzame energie op CLIC.

“Je kunt niet praten over zero-emissie stadslogistiek zonder een duurzame energiehuishouding in het algemeen en duurzame energie voor elektrisch vervoer in het bijzonder. Het aangaan van die samenwerking is een héle belangrijke stap geweest”, aldus de projectleider. “De innovatieve energiehuishouding is samen met data-innovatie, duurzaamheid en de aantrekkelijke werkplek een van de hoofdpijlers van het project.”

Flexibiliteit inbouwen

Ook met gemeenten werd in 2021 hard gewerkt aan een gemeenschappelijke visie. “Zij zijn eraan gewend om bedrijventerreinen te zien als een verzameling van afzonderlijke eenheden. Daarbij wordt dan op detailniveau gekeken naar die losse eenheden waardoor de mogelijke synergie verloren gaat. Wij kijken anders naar CLIC, namelijk als één overkoepelend geheel: één ecosysteem met een eigen infrastructuur. Wij zijn de regisseur van dat ecosysteem en bieden daar de faciliteiten en services aan die onze klanten willen. Daardoor kunnen we dat in onze cityports beter en efficiënter doen dan op conventionele bedrijventerreinen.” “Als het vormen van een visie stap één is, is stap twee om te bedenken hoe je gaat komen tot de realisatie van je visie”, blikt hij vooruit. “De uitdaging daarbij voor CLIC is dat je iets ontwikkelt voor de stadslogistiek van morgen, met andere woorden iets dat volop in beweging is en continue verandert.” Als voorbeeld geeft Kreeft de inrichting van de logistieke gebouwen. “We weten wat onze (toekomstige) klanten nu willen, maar nog niet precies wat ze over bijvoorbeeld vijf jaar willen. Dat weten ze immers vaak zelf ook nog niet. Dus bouwen we in onze gebouwen zoveel mogelijk flexibiliteit in, mede gebaseerd op beproefde oplossingen uit andere sectoren zoals bijvoorbeeld de bloemenveiling. Zo zijn separate units horizontaal en verticaal te verbinden, en zijn specifieke elementen modulair aanpasbaar, bijvoorbeeld docks voor toekomstige elektrische voertuigen.”

Realisatie

“Er zijn ontzettend veel wensen en randvoorwaarden die pas gaandeweg in het proces helder worden en die in de toekomst ook steeds zullen veranderen. We denken dus constant in verschillende scenario’s en houden daarom een zekere bandbreedte in het project aan voor die verschillende mogelijke scenario’s.” Daarbij denkt Kreeft niet alleen in termen van de toekomstige gebruikers van CLIC. “We volgen bijvoorbeeld ook nauwgezet hoe het gaat met de elektrificatie van de logistiek in Nederland. We willen graag voorop lopen met het bieden van een innovatieve laadinfrastructuur gekoppeld aan de logistieke planning, maar we moeten daarbij ook weer niet te ver voor de muziek uit lopen. We hebben dus een base case van de ontwikkeling die we verwachten, maar ook scenario’s voor als het veel sneller of veel langzamer gaat dan verwacht. Het managen van de flexibiliteit van het project is dus cruciaal. In alle opzichten.” Waar 2021 het jaar was van de visie, wordt 2022 het jaar van de realisatie. Niet alleen in de vorm van de gebouwen, maar vooral ook van wat Kreeft het ecosysteem van CLIC noemt: het netwerk van de gebruikers en de open innovatie die er gaat plaatsvinden. In het tweede kwartaal van dit jaar begint de bouw. De eerste gebruikers van CLIC moeten in de eerste helft van 2023 hun intrek nemen op CLIC en beginnen.

Operationalisering

“Ik ben eind dit jaar tevreden als de blauwdrukken van het ecosysteem klaar zijn voor het moment dat de eerste deuren opengaan. Dat betekent dat we dit jaar verschillende demoprojecten al gaan opstarten. Denk bijvoorbeeld aan de virtual power plant, een gemeenschappelijke retourstraat, shared storage (ook gekoeld), een gemeenschappelijke witte vloot elektrische voertuigen voor de bezorging vanuit CLIC, verschillende innovatieve services en nog veel meer. Een aantal demoprojecten zijn al in gang gezet en daar zullen we binnenkort verder over kunnen berichten.”

Daarmee is de grote uitdaging dit jaar het bouwen van City Logistics Innovation Campus en het uitbouwen van het CLIC-concept. “En zo gaan we richting stap drie, volgend jaar: de operationalisering van de eerste cityport op basis van het CLIC-concept.” En bij bewezen succes: vele gemeenten in Nederland volgen met veel interesse de ontwikkelingen van CLIC…

Geïnteresseerd?
Ben altijd als eerste op de hoogte van de laatste ontwikkelingen van CLIC en schrijf in op onze nieuwsbrief