CLIC CLIC biedt uitgelezen kansen voor het realiseren van een duurzame infrastructuur voor elektrisch wegtransport, stelt Alex Pap, medeoprichter van XYZ Dynamics, dat onder meer bestelbussen elektrificeert. Het delen van gezamenlijke infrastructuur is volgens hem de sleutel tot een optimale energieketen.

Sector zoekt en vindt zekerheid bij duurzaamheidsslag

De transitie naar emissievrije stadslogistiek dreigt te vertragen door bottlenecks als de netcongestie, eventueel overheidsingrijpen en hoge prijzen. Dat komt naar voren uit nieuwspublicaties van de afgelopen maand. Ondertussen gingen de ontwikkelingen rond CLIC door en sloot het project zich aan bij een veelbelovende samenwerking.

Netbeheerders moeten snel de capaciteit van de Nederlandse elektriciteitsnetten uitbreiden, klonk deze maand de noodkreet van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL). De belangenclub van supermarkten is bezorgd dat de zero-emissiedoeleinden van 2030 anders niet worden behaald, meldt Logistiek.nl. De supermarkten klagen dat zij geen netaansluitingen meer kunnen krijgen voor uitbreidingen van de laadinfrastructuur. In 2030 moeten zo’n 30 à 40 gemeenten zero-emissiezones hebben ingesteld, waar geen vervuilende voertuigen meer mogen rijden. Het CBL stelt dat de bevoorrading van supermarkten niet in gevaar mag komen en zegt in gesprek te zijn met de desbetreffende gemeenten.

Een andere rem op de vergroening van de stadslogistiek dreigt als logistiek vastgoed onvoldoende kan worden geïnnoveerd. Dat zou mogelijk het gevolg kunnen zijn van het advies van het College van Rijksadviseurs (CRa) om het komend anderhalf jaar geen grond meer uit te geven voor logistiek vastgoed, waarover Het Financieele Dagblad medio oktober schreef. Volgens het CRa is er bedenktijd nodig om nieuwe afspraken te maken over de verdeling van de schaarse ruimte in Nederland. Volgens Erwin van der Krabben, hoogleraar planologie aan de Radboud Universiteit, is het niet zozeer belangrijk dat er minder ruimte naar logistiek vastgoed gaat, maar vooral dat de ruimte die wordt ingenomen zo effectief en multifunctioneel mogelijk wordt gebruikt. Andere deskundigen beamen het belang van multifunctioneel ruimtegebruik, bijvoorbeeld door de bedrijfsbestemming te combineren met wonen, recreatie, en parkeergelegenheid.

Kansen voor samenwerking

Ondernemersvereniging van handels- en productiebedrijven evofenedex en brancheorganisatie Techniek Nederland maakten afgelopen maand bekend dat zo’n 7 van de 10 Nederlandse ondernemers in 2025 waarschijnlijk nog niet kan beschikken over een emissievrij wagenpark, aldus Nieuwsblad Transport. Uit het onderzoek van de twee belangenclubs komt naar voren dat vooral de hoge aanschafkosten en de beperkte actieradius van elektrische bestelbusjes als een belemmering worden gezien. Slechts 11 procent van de bevraagde ondernemers heeft er vertrouwen in dat zij 2025 beginnen met een wagenpark zonder verbrandingsmotoren. Ruim 60 procent denkt dat de overheidsplanning tot 2025 tekortschiet. Ongeveer eenzelfde aandeel geeft aan nog niet door de gemeente te zijn geïnformeerd over de toekomstige emissievrije zones, terwijl er juist veel behoefte aan duidelijkheid is.

Steeds meer gemeenten kiezen ervoor om per 2025 een emissievrije zone in te stellen, meldt het platform Stadszaken op basis van een inventarisatie van milieuorganisatie Natuur & Milieu. Inmiddels willen zo’n 27 gemeenten in 2025 of een jaar later vervuilende voertuigen uit een gebied gaan weren, waarmee de ondergrens in het Klimaatakkoord van 30 à 40 gemeenten bijna is gehaald. Daarbij valt op dat de zones in kwestie doorgaans relatief klein zijn en gesitueerd in de centra van de gemeenten. In Zeeland, Friesland, Zuid-Drenthe en Noord- en Midden-Limburg heeft overigens nog geen enkele gemeente een emissievrije zone aangekondigd. Door het uitblijven van de emissievrije zones is er straks onvoldoende prikkel voor bedrijven en vervoerders om over te stappen op emissievrije voertuigen, vreest Natuur & Milieu. De organisatie twijfelt of klimaatdoelstellingen rondom het terugbrengen van de CO2-uitstoot worden gehaald. “De aangekondigde zones zijn niet alleen vaak klein, ook de extra overgangstermijn voor bestelwagens – die niet in Klimaatakkoord stond – vertraagt de overstap naar een zero-emissie vervoer”, aldus de onderzoekers.

Ondanks de nodige (eventuele) beren op de weg, was er in de afgelopen maand gelukkig ook vrolijker nieuws te melden over duurzame stadslogistiek. Zo heeft de grote pakketbezorger DHL besloten om zijn emissievrije wagenpark uit te breiden met 400 elektrische Toyota’s, aldus Logistiek.nl. Naast Toyota’s zijn er binnenkort ook elektrische Mercedes-vrachtwagens te krijgen: Daimler startte deze maand namelijk de productie van zijn eerste volledig elektrische vrachtwagen, de Mercedes-Benz eActros, meldt de website elektrischeauto.nl. Renault Trucks maakte bekend dat het meer types elektrische vrachtauto’s op de markt gaat brengen om nog beter te voldoen aan de grote verscheidenheid van stedelijke distributieactiviteiten, meldde de website Transport Online daarnaast.

Ook van CLIC zelf kwam er in oktober weer positief nieuws: het project is sinds medio oktober deelnemer aan de Green Deal Zero-Emissie Stadslogistiek (ZES) van de Metropoolregio Amsterdam, aldus Logistiek.nl. Daarmee gaat CLIC deelnemen aan een intensieve samenwerking en kennisuitwisseling tussen bedrijven, gemeenten en kennisinstellingen in de regio. In feite de samenwerking die vorm moet krijgen op CLIC, maar dan in het groot, zoals Green Deal ZES-aanjager Richard Hoving in deze nieuwsbrief verder toelicht.

Interested? Stay informed!
Be sure you’ll to be the first to know all about the future of City Logistics!