CLIC ´We proberen de wereld voertuig voor voertuig een beetje beter te maken´

Wie als ondernemer aanhikt tegen grote investeringen om zijn wagenpark te elektrificeren, kan ook een vloot leasen. Elektrische voertuigen voor de last mile delivery as a service is het businessmodel waarmee het bedrijf GreenMo groot is geworden. Bart van Raak, de commercieel directeur van deze snelgroeiende onderneming, denkt al vanaf een vroeg stadium mee over CLIC en heeft grote interesse om er GreenMo te vestigen.

“Wij verzorgen de full operational lease van elektrische voertuigen met twee, drie of vier wielen, maar blijven vooralsnog weg van de automotive markt”, aldus Van Raak. “Dat houdt in dat we de voertuigen ook beheren en onderhouden.” Daar komt het nodige bij kijken. Voor de all-in-prijs biedt GreenMo een 24-uurs service en preventief onderhoud. “Daarvoor hebben we onze vloot uitgerust met IoT-toepassingen. Als bijvoorbeeld een van onze elektrische scooters vijfduizend kilometer heeft gereden, verwisselen we de banden.” Bij een pechmelding zorgt GreenMo dat de klant binnen 24 uur wordt geholpen. “Doordat we een generieke vloot hebben van de voertuigen die we leasen, kunnen we bij een lastig technisch probleem gewoon het voertuig vervangen om het vervolgens in een van onze hubs te repareren. Wij zien een servicemelding vanuit een voertuig vaak eerder dan de klant”

Verhuurder, beheerder, consultant

Naast als verhuurder en beheerder, treedt GreenMo ook op als consultant. Van Raak: “Op het moment dat nieuwe klant interesse toont, gaan we eerst diens behoefte inventariseren. Gebaseerd op de vervoersbewegingen en het transportvolume (in kilo’s of liters), komen we met een advies van een pallet aan voertuigen.” De onderneming doet dat voor niet de minste partijen: Thuisbezorgd, Domino’s, Flink, Gorillas en Getir bezorgen bijvoorbeeld op elektrische fietsen en scooters van GreenMo. “Aan het CBR leasen we een vloot van afrijdscooters en voor de politie hebben we een reeks gemodificeerde scooters geleverd die we waar nodig minder opvallend kunnen maken.”

Ook de scooters van de (handhavings)ambtenaren in de gemeenten Amsterdam en Utrecht komen uit de stal van GreenMo. “In de sector post- en pakketbezorging werken we nu ook met PostNL. Met de retailsector zijn we nu een begin aan het maken.” Ook zet GreenMo inmiddels zijn eerste schreden in de corporate lease. “Veel grote bedrijven hebben hun autoleasecontracten beëindigd toen men als gevolg van de coronapandemie thuis gingen werken. Je ziet dat die bedrijven nu veelal gaan voor een vergroening van hun vloot – een mix van elektrische leaseauto’s, maar ook eBikes en eScooters voor woon-werk verkeer”, aldus Van Raak.

Innovatieteam vergroening steden

Ondanks de ronkende lijst van klanten is stilzitten er niet bij voor GreenMo. “Vooral in onze B to G-activiteiten (business to government, red.) ligt er veel nadruk op de verdere vergroening van de steden. Wij gaan daar een innovatieteam voor opzetten dat zich uitsluitend daarmee bezighoudt. De emissievrije stadslogistiek is al een complex vraagstuk, maar wordt nog gecompliceerder door steeds hogere veiligheidseisen vanuit de overheid. Zo is het bij het opladen van accu’s nu verplicht om brandwerende kluizen te gebruiken. Wij stellen zelf overigens ook hoge veiligheidseisen aan onze klanten. Ze mogen van ons bijvoorbeeld alleen accu’s opladen als ze zelf aanwezig zijn.”

Het R&D-team van GreenMo bemoeit zich actief met het ontwerp van de voertuigen die het inkoopt. “Dat doen we in de eerste plaats om alles beter en sneller repareerbaar te maken. Daarnaast zorgen we dat elk voertuig optimaal built for purpose is. Dat houdt in het geval van een stadslogistieke functie van het voertuig in dat we zorgen voor een beter presterende accu en een robuuster en veiliger ontwerp.”

Verbaasd

Met het oog op het innovatieprogramma voor stadslogistiek vindt Van Raak CLIC een meer dan interessante plek voor GreenMo om zich te vestigen. “Er wordt heel veel kennis uitgewisseld waar wij baat bij kunnen hebben. Daarnaast kunnen wij met onze expertise de andere gebruikers van de campus een belangrijke dienst bewijzen. Die synergie willen we graag opzoeken.” Van Raak zegt verbaasd te zijn dat er tot dusver niet meer projecten zijn met de opzet van CLIC. “Het is ontzettend goed dat de ontwikkelaars met dat project zijn gestart. Er is steeds meer vraag naar ruimte buiten de ring van bijvoorbeeld Amsterdam en de locatie is absoluut ideaal.”

GreenMo, dat al sinds een vroeg stadium als co-creator in gesprek is met de ontwikkelaars van CLIC, ziet een drieledige functie voor zichzelf weggelegd op het terrein. Van Raak: “Ten eerste kunnen wij de andere huurders voorzien van de elektrische voertuigen die zij nodig hebben om de stad te bedienen. Of dat nou voor food is of op het gebied van servicelogistiek. Het is zowel voor ons als voor hen handig dat we straks praktisch buren zijn. In de tweede plaats zouden we heel graag de mobiliteit óp de campus zelf willen verzorgen. Denk dan bijvoorbeeld aan elektrische fietsen waarmee werknemers van de parkeerplaats naar hun werkplek kunnen komen, of aan voertuigen voor goederenvervoer binnen de campus.”

Duurzamere infrastructuur

Ook geeft Van Raak aan dat GreenMo momenteel nadenkt over een duurzamere infrastructuur voor het bedrijf waarin CLIC goed een rol kan spelen. “We zijn op zoek naar locaties waar we voertuigen kunnen repareren zodat onze monteurs minder reistijd kwijt zijn en zo meer tijd overhouden voor hun hoofdtaak. CLIC zou goed zo’n centrale locatie kunnen zijn.” CLIC is volgens Van Raak tot slot een ideale plek voor zijn bedrijf, omdat het voor een belangrijk deel een missie deelt met GreenMo: “We proberen allebei om de wereld voertuig voor voertuig een beetje beter te maken.”

Interested? Stay informed!
Be sure you’ll to be the first to know all about the future of City Logistics!