CLIC Intospace en Essent EIS beklinken deal rond energiesysteem en -leverantie CLIC

AMSTERDAM – CLIC-ontwikkelaar Intospace en energiebedrijf Essent Energy Infrastructure Solutions (EIS) hebben een contract getekend voor de ontwikkeling van het energiesysteem van CLIC en dertig jaar levering van groene stroom aan de campus. De overeenkomst werd op woensdag 15 juni getekend door Intospace-CEO Tim Beckmann en Essent-COO Stephan Segbers op de vastgoedbeurs PROVADA in de Amsterdamse RAI.

De samenwerking tussen Intospace en Essent moet mogelijk maken dat de energiehuishouding op CLIC ondanks de huidige overbelasting van het publieke elektriciteitsnet altijd optimaal functioneert. Daarbij gaat het niet alleen om de opwekking van groene energie, maar ook om de opslag en het zoveel mogelijk uitvlakken van verbruikspieken door middel van een digitale infrastructuur. In februari tekenden Intospace, Essent EIS en netbeheerder Liander al een overeenkomst ter oprichting van een energie-community op lokaal niveau, waarmee de energiehuishouding met maximale efficiëntie kan worden ingericht. Met het contract tussen Intospace en Essent is een deel van de plannen rond de energie-infrastructuur van CLIC nu geformaliseerd.

Energie-intensief

Robert Kreeft, CLIC-projectleider namens Intospace, ziet in Essent EIS een sterke partner voor oplossingen voor het capaciteitstekort op het publieke elektriciteitsnet. “Door deze samenwerking kunnen we straks een ongekende innovatieve uitvalsbasis voor de emissievrije stadslogistiek realiseren. Die vorm van logistiek wordt zeer energie-intensief, dus een oplossing voor het congestieprobleem is dan ook onmisbaar.”

“Ondernemers willen hun duurzame plannen blijven realiseren, maar lopen tegen de grenzen aan van het energiesysteem, kijk maar naar de problematiek in Brabant en Limburg. Daar zit het hoogspanningsnet nagenoeg aan de maximale capaciteit. Er komt een voorlopige stop voor bedrijven en instellingen die een aansluiting op het elektriciteitsnet willen. Dankzij de samenwerking met Intospace kunnen wij met duurzame energie en slimme infrastructuur de energietransitie in de logistieke sector helpen versnellen” aldus Stephan Segbers, COO van Essent. “Duurzame energie en de bijbehorende infrastructuur vormen een essentieel onderdeel. In dat opzicht is CLIC straks niet alléén een innovatie voor stadslogistiek, maar óók voor de toekomst van onze energievoorziening.”

Interested? Stay informed!
Be sure you’ll to be the first to know all about the future of City Logistics!