CLIC

Gemeenten blijven worstelen met emissievrije stadslogistiek

Gemeenten blijven worstelen met emissievrije stadslogistiek. In het klimaatakkoord is afgesproken dat er in 2025 minimaal 30 steden zijn waar een zero-emissiezone voor stadslogistiek is ingevoerd. Maar is dat haalbaar? In de tussentijd worden allerlei pilots gedaan om de uitstoot terug te dringen.

In Utrecht worden voortaan meer goederen over water vervoerd. De proef waarbij dat in de binnenstad gedaan wordt, wordt uitgebreid. Dat staat in de intentieovereenkomst ‘Goederenvervoer over Water provincie Utrecht’ die op 13 april is ondertekend. De partijen willen de Utrechtse leefomgeving schoner krijgen en bestaande vaarwegen beter benutten. Ook worden zo de kwetsbare kades en werfkelders ontlast. Uit pilots blijkt dat er kansen liggen in vervoer van zware materialen van en naar de binnenstad, aldus de provincie. “Maar het gaat ook om de aanvoer van grote volumes bouwmaterialen naar de provincie. Daarnaast zijn retail, horeca en afval belangrijke goederenstromen om over water te vervoeren.”

Tekort aan schone trucks

Door leveringsproblemen van schone vrachtwagens (euro 6) komen logistiek dienstverleners in de problemen. Ze mogen met de oude dieseltrucks met emissieklasse 4 en 5 nu al sommige steden niet meer in. Maar even wat geld stukslaan bij de accountmanager van de vrachtwagenfabrikant is er ook niet bij: er is een tekort aan schone trucks. Machiel Bode, sectorspecialist Transport, Logistiek & Mobiliteit bij ING, spreekt in vakblad Logistiek over een groot probleem. “Er zijn korte-termijnuitdagingen die zero-emissie stadsdistributie voorlopig lastig haalbaar maken.” Het gaat om het beperkte aanbod, maar ook om het chauffeurstekort. Zo kunnen elektrische trucks minder zwaar beladen worden, zodat er meer ritten nodig zijn. Ook zijn er volgens Bode “uitdagingen in de beschikbaarheid van laadinfra, het aansluiten op het energienetwerk en het inkopen van energie”. Vervoerders die dagelijks steden inrijden zullen volgens Bode een eigen transitiestrategie naar zero-emissie vrachtvervoer moeten gaan ontwikkelen.

Gemeenten worstelen met de complexe invoering van zero-emissie stadslogistiek (ZES). Daardoor komen ambities in gevaar om vanaf 2025 toeleveranciers alleen de (binnen)stad in te laten rijden op elektriciteit of waterstof. Dat blijkt uit een rondgang langs een aantal middelgrote gemeenten door de website Stadszaken. Beleidsmedewerkers in onder meer Gouda, Tilburg en Deventer maken zich zorgen. “Hoe gaan we dit voor elkaar krijgen? Zijn er voldoende voertuigen, zijn die er op tijd? Is er voldoende laadcapaciteit?”, zegt Michiel de Voogd, beleidsmedewerker Mobiliteit en Energie bij de gemeente Tilburg.

Airport, seaport, cityport

CLIC wordt de kraamkamer voor nieuwe stadslogistiek, zo kopte ABN Amro in een artikel voor de zakelijke markt. Robert Kreeft, projectleider van CLIC, wordt geïnterviewd. “Op deze locatie komen alle vraagstukken bij elkaar de ideale plek voor een proeftuin waar heel Europa of misschien wel de hele wereld van kan leren”, aldus Kreeft. “De toekomst van stadslogistiek komt snel op ons af. Puur en alleen al erover nadenken is verschrikkelijk belangrijk.”

In Rotterdam is een proef gestart waarbij vrachtwagens van drie transportbedrijven voorrang krijgen bij slimme verkeerslichten. Er wordt onderzocht of de uitstoot van schadelijke stoffen daalt als vrachtwagens minder hoeven op te trekken of te stoppen. Met boordcomputer en apps communiceren de chauffeurs met de verkeerslichten. De test, een initiatief van de gemeente en het Rotterdams Havenbedrijf, wordt uitgevoerd op verschillende kruisingen in de Waalhaven. Als het een succes wordt, volgt uitbreiding in de rest van de stad.

White label

Niet meer apart met eigen inzamelwagens de stad inrijden om afval bij bedrijven op te halen, maar het collectief laten uitvoeren door één neutrale wagen. Twaalf afvalinzamelaars zijn daarvoor de coöperatieve samenwerking Open Waste gestart. Dat moet emissieloze stadslogistiek dichterbij brengen. Rob Verduin, coöperatievoorzitter zegt tegen TTM: “Bedrijven hebben voor de inzameling van hun bedrijfsafval een contract en tariefafspraken met een specifieke afvalinzamelaar. Dat blijft zo. Maar die rijdt niet met eigen wagens de stad in, dat wordt uitbesteed aan OpenWaste. Dat regelt vanuit een eigen softwareplatform de aansturing van de logistiek en laat het afval ophalen door één neutrale, white label inzamelwagen. Door de logistiek centraal aan te sturen, wordt de inzameling van afval slimmer, efficiënter en bovenal een stuk duurzamer.”

Vervuilende trucks en bestelbusjes komen in 2026 Alphen aan de Rijn niet meer in. De gemeente wilde eerst alleen het voetgangersgebied in het centrum aanwijzen als emissievrije zone, maar dat is nu uitgebreid naar een veel grotere zone. Het gaat om bijna de hele stad. Alleen industriegebieden als Rijnhaven, Hoorn, Molenwetering, Heimanswetering en De Schans blijven buiten schot, aldus het AD.

Nu bestellen, over een half uur je eieren en hagelslag in huis. Albert Heijn gaat de concurrentie met flitsbezorgers als Gorillas en Zapp aan. De supermarktketen gaat hiervoor samenwerken met de maaltijdbezorgers van Deliveroo en Thuisbezorgd.nl, aldus RTL Nieuws. Het assortiment bestaat uit meer dan 1.200 producten. Eerder dit jaar stapte Jumbo al in de flitsbezorging en ook Spar maakte in april bekend binnen een half uur thuis te gaan leveren, in eerste instantie vanuit vijftien winkels verspreid door het land.

Interested? Stay informed!
Be sure you’ll to be the first to know all about the future of City Logistics!