CLIC Flitsbezorgers hebben het moeilijk

Ze kwamen als paddenstoelen uit de grond, maar inmiddels hebben flitsbezorgers het moeilijk. Ze verkopen minder en Gorillas stopt in zes steden weer. Intussen zoeken beleidsmakers naar een oplossing voor stadslogistiek. Het bundelen van goederen en stimuleren van emissievrije logistiek lijkt het meest kansrijk.

Gorillas, een van de eerste flitsbezorgers van Nederland, gaat reorganiseren. Het bedrijf stopt met haar activiteiten in zes Nederlandse plaatsen. Het gaat om Breda, Hilversum, Almere, Alkmaar, Apeldoorn en Enschede. Volgens het Duitse bedrijf zijn de activiteiten in die plaatsen niet winstgevend. In elf andere steden blijft het bedrijf actief. Gorillas zit in zwaar weer. Eerder dit voorjaar werd al bekend dat 300 banen op hoofdkantoren en regiokantoren zouden worden geschrapt. Uit sommige landen zoals België trok het bedrijf zich helemaal terug.

Na de razendsnelle opkomst van flitsbezorgers hebben Gorillas, Getir, Zapp en Flink sinds begin dit jaar last van tegenwind. Het aantal bestellingen per dag is sinds januari gestagneerd, zo meldt de NOS op basis van transactiedata van ABN Amro. Bovendien worden geldschieters voorzichtiger nu de rente stijgt.

Meer pakketkluizen

In Noord-Holland moeten meer pakketkluizen op strategische locaties komen. Dat zorgt voor minder vervoersbewegingen, minder CO2-uitstoot en een verbeterde verkeersveiligheid omdat goederenvervoer niet meer door de hele stad hoeft. Ook moeten er in de diverse steden meer zones worden ingesteld waar alleen uitstootvrije bedrijfsvoertuigen zijn toegestaan.

Dat staat in een rapport dat de provincie heeft laten maken om duurzame stadslogistiek te stimuleren. RoyalHaskoningDHV bracht de huidige stadslogistiek in kaart en sprak met alle gemeenten uit de regio over de situatie en over wensen en kansen. Op grond daarvan is een lokaal en regionaal advies duurzame stadslogistiek opgesteld. Iedere gemeente heeft een ander beleid, bijvoorbeeld wel of geen venstertijden voor laden en lossen. Per gemeente worden adviezen gegeven, met name de pakketkluizen en de emissieloze zones zijn in iedere gemeente kansrijk, aldus de onderzoekers.

Niet op tijd klaar voor zero-emissie

Veel transportbedrijven in de stadslogistiek zijn niet op tijd klaar voor de zero-emissiezones, die vanaf 2025 in tientallen steden worden ingevoerd. Dat blijkt uit een enquête in opdracht van ABN Amro. Bijna 40 procent van de ondervraagde transportbedrijven is niet van plan om voor 2030 over te stappen op elektrische voertuigen. De transportsector (36 procent) ziet de hoge aanschafkosten als grootste belemmering. Ook stelt 35 procent dat het beleid van de gemeenten niet duidelijk is. Op dit moment beschikt slechts 25 procent van de transportbedrijven die actief zijn in de stadslogistiek al over elektrische transportmiddelen. Elektrische bestelbusjes zijn het meest populair.

Aan de enquête hebben 177 medewerkers van transportondernemingen deelgenomen. De bedrijven zijn actief in onder meer de distributie van facilitaire goederen, bevoorrading van de bouw en bevoorrading van supermarkten, overige retail en horeca en ze zijn actief in de pakketbezorging.

Huidige belevering horeca te duur

Als vervoersbedrijven de horeca op de huidige manier blijven beleveren, wordt dit te duur. Erger nog, bevoorraden is straks niet meer mogelijk. Dat zegt lector stadslogistiek Walther van Ploos van Amstel van de Hogeschool van Amsterdam in gesprek met horecaplatform Entree. Hij verwacht dat het beleveren van de horeca met het jaar lastiger wordt door regelgeving rondom uitstoot, het autoluw maken van steden en het tekort aan chauffeurs.

Een horecazaak heeft gemiddeld zes leveranciers voor ruim twaalf leveringen per week, berekent Ploos van Amstel. Hij ziet meerdere oplossingen: onder meer overstappen op elektrisch vervoer, de inzet van fietskoeriers en het bundelen van lading.

Antwerpen: 5 V’s voor stadsdistributieplan

Het gemeentebestuur in Antwerpen werkt aan een strategisch plan voor stadsdistributie. Daar staan vijf principes in die de basis moeten vormen voor een langetermijnvisie op duurzaam goederenvervoer in de stad. Het gaat om de 5 V's: het vermijden van vervoersstromen, verschuiven naar meer duurzame vormen van modaliteit, verschonen van de resterende vloot, verbinden van stromen en stakeholders en verkeersveiligheid. Er wordt onder meer nagedacht over hoe het aantal vrachtwagens in de stad beperkt kan worden. Bijvoorbeeld door lading buiten het stadscentrum over te laden in kleinere bestelwagens, zo meldt de Vlaamse krant 'Het Nieuwsblad'. Ook wordt gekeken naar samenwerking tussen bedrijven bij gecombineerd goederenvervoer. Het plan moet in het voorjaar van 2024 klaar zijn.

Interested? Stay informed!
Be sure you’ll to be the first to know all about the future of City Logistics!