CLIC

“CLIC is hét project waarmee we ons willen etaleren”, aldus Tim Beckmann, CEO van logistiek vastgoedontwikkelaar Intospace. “Al onze grote plannen met het logistiek vastgoed van de toekomst komen erin samen.” Volgens Beckmann laat het project bovendien zien dat er in de markt geen excuus meer is om niet alle zeilen bij te zetten richting de verduurzaming van de logistiek.

Beckmann, die zijn sporen eerder verdiende bij de logistieke reus Kühne+Nagel, mag zich sinds vorig najaar de topman noemen van Intospace; ‘s lands grootste ontwikkelaar van logistiek vastgoed en een van de grootste Nederlandse ontwikkelaars van vastgoed in het algemeen. Dat gebeurde met de verzelfstandiging van de activiteiten in het logistiek vastgoed van Somerset Capital Partners (SCP), het moederbedrijf van Intospace en tevens de investeringsmaatschappij waar Beckmann sinds mei 2016 actief was als partner.

Ambitieus

Bij de lancering in september 2021 kwam Intospace met een even ambitieus als nodig missiestatement: om een plek voor logistiek vastgoed in de ruimtelijke invulling van Nederland te verzekeren, moet Intospace toekomstbestendige gebouwen ontwikkelen, die bijdragen aan oplossingen en niet de problemen van de logistieke sector. Beckmann ziet naast uitdagingen ook vooral kansen in de verstedelijking in Nederland, de energietransitie, veranderend consumentengedrag, ruimteschaarste, vergrijzing van de beroepsbevolking en de elkaar razendsnel opvolgende technologische ontwikkelingen.

Met energiepositieve gebouwen, oplossingen voor efficiënte stadslogistiek, multifunctioneel ruimtegebruik, het faciliteren van robotisering en modulair bouwen zodat nieuwe technologie makkelijk inpasbaar is, wil Beckmann het bestaansrecht van logistiek vastgoed in Nederland onderstrepen. Geen sinecure, gezien het feit dat de huidige coalitie in het regeerakkoord al heeft aangegeven de strijd aan te binden met de ‘verdozing’ van Nederland. Over dat bestaansrecht bestaat voor Beckmann, een logistieke man in hart en nieren, overigens geen enkele twijfel. “Uiteindelijk moet alles vervoerd worden. Dit flesje water, deze tafel, de stenen van dit gebouw. Er is geen wereld denkbaar zonder.”

Blauwdruk

Dat CLIC samenvalt met het ambitieuze missiestatement van Intospace, is deels toeval, vertelt Beckmann. “Toen het project begon, ging het alleen om een lap grond waar nog geen plan voor was. Een logistieke bestemming lag toen ook nog niet voor de hand. Het was een opportunity van SCP, die we ook door die bril bekeken. Gaandeweg ontstond het idee dat de ligging het een toplocatie maakt voor de stadslogistiek. Naarmate we het accent in het project steeds meer richting logistiek verschoven, kregen tegelijkertijd ook de plannen voor Intospace vorm. We zagen toen al vrij snel dat CLIC perfect in dat plaatje paste. Superefficiënt, multifunctioneel ruimtegebruik, het campusidee… CLIC is één op één wat we met Intospace voorstaan.”

Het concept voor de open innovatie op CLIC gaat plaatsvinden is een belangrijke blauwdruk voor toekomstige ontwikkelingen van Intospace. “Een gezaghebbend consultancybureau adviseerde onlangs om logistieke activiteiten op schaal te clusteren op bedrijventerreinen. Dan krijg je dus kleine bedrijven bij elkaar, mediumgrote bedrijven bij elkaar en dus ook de XXL-bedrijven bij elkaar. Wij denken daarentegen dat je bedrijven beter kan clusteren op basis van bedrijfstakken. Naast de logistieke uitvoerders willen we ook versterkende en faciliterende partijen aantrekken, zoals kennisinstellingen. Het is voor uitvoerders heel interessant om gebruik te kunnen maken van de vele kennis, en voor kennispartijen is het weer heel interessant om te beschikken over een groot zakelijk netwerk.”

Onderzoeksproject

Beckmann voorziet dat CLIC ook de “eerste landingsplaats” kan worden voor een gezamenlijk onderzoeksproject van Intospace en de Nederlandse organisatie voor Toegepast-Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO). “Veel onderzoek naar de logistiek is nogal fundamenteel, terwijl wij meer geïnteresseerd zijn in toegepast onderzoek. Dat kan op CLIC perfect plaatsvinden. Zo is de deelname van een partij als Compass Group ideaal om onderzoek te doen naar stadslogistiek voor de foodsector. We willen daar graag in investeren om te laten zien wat je kan bereiken als ketens met elkaar gaan samenwerken.”

Om aan de formule van open innovatie vast te houden, is voor Intospace soms nog wel eens uitdagend, aldus Beckmann. “Beleggingstechnisch komen er vaak heel interessante mogelijkheden voorbij: bedrijven die voor een langere periode grote hoeveelheden vierkante meters logistiek vastgoed willen huren. Maar als zo’n partij niet geïnteresseerd is in open innovatie moeten we die toch afhouden. Het concept is voor ons heilig, wat dat betreft.” Dat is goed te begrijpen, gezien dat het campusconcept veel deuren opent voor Intospace. “Een aantal grote gemeenten in Nederland heeft al interesse getoond om ook een soort van mini-CLIC te krijgen.”

Ontwerp verfijnen

Beckmann houdt zich in de huidige fase van de projectontwikkeling veel bezig met het verfijnen van de ontwerpplannen. “Het gaat daarbij vooral om esthetische aspecten en het logistieke concept. De kunst is om het verhaal van Intospace zoveel mogelijk te laten terugkomen in de ontwerpen en om de plannen zo goed mogelijk verder uit te werken, zonder dat er vertraging ontstaat. Wij denken ‘out of the box’ en we willen dat de stedenbouwkundige partijen en de landschapsarchitecten met wie we werken dat ook zoveel mogelijk doen. We willen samen de verdieping in.”

De volgende stap volgens Beckmann is om marktpartijen en kennisinstellingen vast te gaan leggen voor het campusconcept. “We denken er momenteel aan om een van de kantoorvilla’s al vrij te maken als campusgebouw. Ook gaan we de contacten met kennisinstellingen intensiveren. Om ze naar CLIC toe te halen willen we langetermijnafspraken met die instellingen gaan maken over stages en afstudeerplekken.”

Meer ambitie

Bottlenecks in de energietransitie vormen volgens Beckmann geen bedreiging voor het zakelijke succes van CLIC. Wel zou hij bij marktpartijen graag meer ambitie willen zien in de elektrificatie van het wagenpark. “Onlangs gaf een groot Nederlands bedrijf aan dat het volledig achter de doelstelling staat om in 2030 emissievrij te zijn, maar dat het die deadline niet realistisch acht. Dat is voor mij een voorbeeld van dat gebrek aan ambitie. Het kan namelijk wél en dat laten we met CLIC juist zien. De grote uitdaging zat ‘m in de energie-infrastructuur en dat probleem lossen we samen Essent en Liander op. Dat staat vast.”

Beckmann hoopt dat CLIC zodoende de energietransitie helpt versnellen. “Dat we met z’n allen de kant van emissievrij op moeten, is voor iedereen duidelijk. De kleinere problemen in die transitie tackelen we gaandeweg wel. We gaan ook laten zien dat duurzaam niet ‘duurder’ hoeft te betekenen. Er is echt geen excuus meer om niet mee te doen.”

Interested? Stay informed!
Be sure you’ll to be the first to know all about the future of City Logistics!